خانه / بایگانی برچسب: گور پدر حرف مردم

بایگانی برچسب: گور پدر حرف مردم

“گور پدر حرف مردم”

گور بابای حرف مردم

به نظر میرسد که ما غالبا، برای آنکه شرمنده مردم نباشیم، شرمنده خودمان میشویم. یعنی برای اینکه دیگران ما را تأیید کنند و سرزنشمان نکنند، آنگونه که خود میخواهیم، زندگی نمیکنیم و همواره و در همه کار میکوشیم نظر دیگران را تأمین کنیم. درست است که همه ما، از آن …

ادامه نوشته »