خانه / نقد کتاب

نقد کتاب

نقد كتاب اصول برنامه ريزي درسي نوشته دكتر محمدحسين يارمحمديان (3)

نقد كتاب اصول برنامه ريزي درسي نوشته دكتر محمدحسين يارمحمديان (3) کتاب اصول برنامه ریزی درسی، تألیف آقای دکتر محمد حسین یارمحمدیان در شش فصل، توسط انتشارات یادواره کتاب به چاپ رسیده است. (برگرفته شده از پرتال جامع علوم انسانی www.ensani.ir/storage/Files/20120427095847-8085-9) دانلود فایل مقاله نقد و بررسی کتاب حاضر دانلود نقد

ادامه نوشته »

نقد كتاب اصول برنامه ريزي درسـي نوشـته دكتر محمدحسين يارمحمديان (2)

  هدف از نقد كتاب ها بالابردن كيفيـت آن هـا و آگـاهي بـيشتـر و بهتـر دانشـجويان و خوانندگان آن هاست. برنامه ريزي درسي يكي از درس هاي تخصصي گروه علوم تربيتي است، ولي متأسفانه در اين زمينه منابع زيادي نداريم؛ اكثر كتاب هايي كه در ايـن زمينـه چاپ شده اند …

ادامه نوشته »

نقد کتاب اصول برنامه ريزي درسـي نوشـته دكتر محمدحسين يارمحمديان (1)

نيروي انساني اساس توسعة هر جامعه اي به شمار مـي آمـد. هـر اندازه برنامه ريزي براي آموزش نظام مندتر باشد، بهره برداري از توان نيروي انساني بهتر خواهد بـود. برنامـه ريـزي درسـي كـه تمهيد و ابزاري براي تدوين نظام مند برنامـة درسـي اسـت، بـه متخصصان نظام آموزش و پرورش در …

ادامه نوشته »