خانه / مقالات (صفحه 3)

مقالات

الگويي براي تضمين كيفيت دوره آموزشي رشته مديريت آموزشي در مقطع كارشناسي ارشد

ارزيابي كيفيت در پيشرفت رشته­هاي تحصيلي نقش اساسي دارد. هدف پژوهش، طراحي الگوي تضمين كيفيت دوره آموزشي رشته مديريت آموزشي است. پژوهش كاربردي و به روش آميخته انجام شد. با انجام مصاحبه نيمه­ساخت مند با 11 نفر از صاحبنظران و استادان رشته مديريت آموزشي و تحليل محتواي داده­هاي آن به …

ادامه نوشته »

اثربخشي مدل طراحي آموزشي 5E بر تفكر انتقادي دانشجويان در درس روان شناسي تربيتي

مقدمه: گسترش تفكر انتقادي يكي از مهم ترين اهداف تعليم و تربيت در عصر فناوري است. هدف پژوهش حاضر بررسي تاثير مدل طراحي آموزشي5E بر تفكر انتقادي دانشجويان در درس روان شناسي تربيتي بود. مواد و روش ها: پژوهش حاضر، از نوع شبه آزمايشي است. جامعه آماري پژوهش را كليه …

ادامه نوشته »

برنامه درسی مبتنی بر مغز

  برنامه درسی مبتنی بر مغز محمود تلخابی برنامه درسی مجموعه فرصتهايی برای يادگيری است؛اما آنچه واقعيت يادگيری است در حال تغییر است .بدين نحو که تلقی ما از يادگيری بر فرصتهايی که برای دانش آموزان فراهم می آوريم، تأثير خواهد گذاشت .يکی از زمينه هايی که بر مفهوم يادگيری …

ادامه نوشته »

رویکرد برنامه ریزی استراتژیک در سازمانهای آموزشی ایران

Prosperity or the success of organizations in today’s complicated and competitive business environment is extensively dependent on awareness from their strong and weak points, and continuous improvements in the related key features. Thus, one of the main concerns of these organizations managers is finding a comprehensive and perfect assessment method, …

ادامه نوشته »

بررسي نقش زن در رمان گرگ بيابان نوشته هرمان هسه

هرمان هسه نويسنده‌ اي است كه نماد نسل جوان (و البته ساير نسل ‌هاي) دهه بيست آلمان بشمار مي ‌رود. برخي از مضامين مهم در آثار وي نقد دنياي بورژوازي، تلاش در جهت آشكار ساختن وجوه گوناگون شخصيت انسان، بررسي ساختار رويا و تحول فرد در دل دنياي مدرن به …

ادامه نوشته »

چرا دیگر نمی‌توانیم تمرکز کنیم ؟

چرا دیگر نمی‌توانیم تمرکز کنیم ؟ سوال بسیاری از دانش آموزان و دانشجویان این است که چرا نمیتوانیم تمرکز کنیم . با تربیت نیوز همراه باشید : دكتر سعيد شاه بيگي نورولوژيست ، در مورد عدم تمركز مطلبی آماده کردند که به آن میپردازیم . مدتی می‌شد به این نتیجه رسیده بودم که …

ادامه نوشته »