/مرگ شناسی و آثار تربیتی آن در مثنوی مولانا

مرگ شناسی و آثار تربیتی آن در مثنوی مولانا

آنچه در اين  کتاب مورد بررسي  قرار میگیرد يكي از مسائل مهم حيات فكري انسان به طور عام ـ و عرفا از جمله جلال‌الدين محمد ـ به طور خاص ـ است و آن مسئله مرگ و تحليل نگاه‌هاي مربوط به آن است. مولوي درباره مرگ سخنان ژرف و پرمغزي دارد. براي بررسي اين پديده، آثار مولوي به ويژه مثنوي بررسي شده است و تمام سخنان و تمثيلات مولانا در اين باب استخراج و جمع‌بندي و تحليل شده است. مرگ در آثار مولوي در دو منظر كاويده شده است: مرگ به طور كلي كه به سراغ همه خلايق مي‌آيد و همگي از آن مرحله در عمرشان عبور خواهند كرد (مرگ اجباری) و ديگري (مرگ اختياري) كه از حيث معرفتي، مبناي قرآني و حديثي دارد. مولوي در جاي‌جاي آثارش در خصوص مرگ اختياري با آوردن تمثيلاتي بسيار دقيق به تصوير اين پديده پرداخته و نسبت به ديگر صوفيه‌اي كه در اين باره سخن گفته‌اند بهتر و بيشتر توانسته است شناخت خود را از آن به خواننده آثارش انتقال دهد. در ذیل، بیشتر به تفسیر درباره کتاب مثنوی معنوی میپردازیم.