خانه / مجلات / معرفی مجلات علمی-پژوهشی مرتبط / فصلنامه علمی پژوهشی نوآوری های آموزشی

فصلنامه علمی پژوهشی نوآوری های آموزشی

نوآوری های آموزشی

۱. فلسفه، اهداف، مبانی، اصول، محتوا، برنامه ها و روش های آموزش و پرورش در جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر سند تحول بنیادین آموزش و پرورش؛ ٢. مبانی نظری و اصول علمی و یافته های دانش روان شناسی تربیتی به منظور تهیه و تدوین محتوای آموزشی، روش های تدریس و تربیت و ارزشیابی از طرح ها، برنامه ها، روش ها و آموخته های دانش آموزان؛ ۳. مطالعات تطبیقی به منظور دستیابی به تجربیات سایر کشورها در نوآوری های آموزشی، تربیتی و پژوهشی؛ ۴. برنامه ریزی آموزشی، درسی و تربیتی مبتنی بر سند برنامة درسی ملّی؛ ۵. نظریه ها و رویکردهای نو در طراحی برنامه های درسی؛ ۶. راه های ارتقای کیفیت نظام آموزش و پرورش؛ ۷. جهانی سازی و آثار آن در آموزش و پرورش؛ ۸. مدیریت و برنامه ریزی کلاس درس و مدرسه؛ ۹. آینده پژوهی در آموزش و پرورش؛ ۱۰. کاربست یافته های پژوهشی؛ ۱۱. فناوری های اطلاعات و ارتباطات در آموزش و پرورش؛ ۱۲. خلاقیت در آموزش و پرورش؛ ۱۳. ارزشیابی و اعتبار سنجی فعالیت های آموزشی با تأکید بر برنامه های درسی؛ ۱۴. آموزش های فنی و حرفه ای با تأکید بر سند تحول بنیادین و برنامة درسی ملّی.

درباره ی Batoul Torki

همچنین ببینید

اندیشه‌های تازه در علوم تربیتی

اندیشه‌های تازه در علوم تربیتی رابطه ساختار سازمانی با اثربخشی سازمانی و توانمندسازی در بین کارکنان آموزش و پرورش

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *